zorgverzekering beste

Collectieve Zorgverzekering Menzis

Iedereen in dit land moet verplicht een zorgverzekering afsluiten. Eén maal per 12 maanden (tot 1 januari) kun je wisselen van zorgverzekering. Deze website helpt je in enkele minuten de goedkopere en voordeligste zorgverzekering te vinden die voldoet aan al je wensen. En het afzeggen van je oude zorgverzekering? Geen zorgen, dat gaat automatisch. Bij deze website kun je meer dan honderd verschillende zorgverzekeringen vergelijken. En niet onbelangrijk: wij geven duidelijk aan wat de verschillen zijn tussen een budgetpolis, een naturapolis en een restitutiepolis.

Tip voor studenten

Voor studenten geldt in de regel dat ze geen brede zorgverzekering nodig hebben. studerenden zijn over het algemeen gezond en kunnen daarom veel geld overhouden door alleen een basisverzekering te nemen en te kiezen voor het maximale eigen risico. Enkele zorgverzekeringsmaatschappijen bieden een speciale jongeren zorgverzekering aan. Ga je jouw zorgverzekering vergelijken? Dan vragen we aan de hand van je geboortedatum automatisch of je student bent. Je ziet dan vanzelf de zorgverzekeringen terug die speciaal voor jongeren zijn (mits deze zeker aansluiten op jouw wensen).

Tussentijds overstappen

Het wisselen van zorgverzekeringkan normaal gesproken één maal per jaar: per 1 januari. Ineen aantal gevallen mag je weltussentijds wisselen van zorgverzekering.Onder andere als je:

  • 18 12 maandenwordt
  • (terug) komt uit het buitenland
  • uit een militair dienstverband komt
  • je zorgcollectief wordt beëindigd
  • je gaat scheiden
  • voorwaarden van de polistussentijds nadelig wijzigen
  • nog geen zorgverzekeringhebt

Is dit van toepassing op jou? Dan kun je op dit momentalsnog van zorgverzekeringoverstappen of een nieuwe zorgverzekeringafsluiten. Je bent namelijk wettelijkvoorgeschreven om op zijnminst een basisverzekering te hebben. Vergelijkaltijd even: dan weet je zeker dat je de beste envoordeligste zorgverzekering vindt. Ga efficiënt je zorgverzekeringenvergelijken en ontdek of overstappen bruikbaaris voor jou.

Hoe over het algemeen betaal je het eigen risico?

Het totale eigen risico betaal je maar 1 maal perjaar. Dit kan in een grotebetaling zijn, maar ook in meer dan één kleine.Het hangt compleet af van wat voor onkosten jemaakt. In beide gevallen start op 1 januari van het kalenderjaar erop de teller weer opnieuw. 

Rekening van zorgverzekeringsmaatschappij soms verlaat

Je betaalt nooit terstond in het ziekenhuis, maar je krijgt de rekening van jezorgverzekeraar. In enkele situaties kandit best lang duren. Je zorgverzekeraar isnamelijk afhankelijk van de snelheid van de zorgverlener waar je geweest bent.Als ze er bijvoorbeeld in het ziekenhuis lang over doenom de rekening naar de verzekeringsmaatschappij te sturen, duurthet tevens lang voorafgaand deverzekeraar de rekening naar jou stuurt. Dit kansoms wel een 12 maanden duren.

Wat als ik het eigen risico niet kan betalen?

Je bent verplicht het eigenrisico te betalen als je onkosten maakt die daaronder vallen. Hier kunje niet onderuit. Als je moeite hebt om dit bedrag te betalen, kun je bij je zorgverzekeringsmaatschappijeen betalingsregeling vragen. Bij enkelezorgverzekeraars kun je ook vantevoren een betalingsregeling afspreken. Als je bijvoorbeeldmedicijnen gebruikt en je weet al zeker dat je je eigen risico op gaatmaken, kan dit verstandig zijn. Het eigen risico afkopenof meeverzekeren kan helaas niet.

Het facultatief eigen risico

Naast het verplicht eigenrisico is er ook een vrijwillig eigen risico. Als jehiervoor kiest, komt dat bedrag bovenop je gebodeneigen risico. Je kunt je eigen risico hiermee facultatief verhogentot maximaal 875 euro. In ruil hiervoor krijg je korting op jepremie. 

Let op! Als je voor een vrijwillig eigenrisico kiest, betaal je wel meer als je gebruikmaakt van zorg uit de basisverzekering.Denk hier dus goed over na.

Waarvoor geldt het facultatief eigen risico?

Het vrijwillig eigen risico geldt voordezelfde zorgkosten als het verplicht eigenrisico. Dus alleen voor onkosten die onder de basisverzekering vallen.Ook bij het facultatief eigen risico heb je niets met deaanvullende verzekering te maken.

Zorgverzekering vergelijken

Via onze website vergelijk je de zorgverzekering voor en regel jelinearecta de meest geschikte zorgverzekering voor ,opjou geval aangepast. En dat wil op de keper beschouwd iedereen? Want zeg nou zelf; het is welbeschouwdverstandig om regelmatig wat salaris over te houdenvoor mooiere uitgaven? Het leven is al duur genoeg!Die McKroket is op deze wijze gauw verdiend. Leesgauw verder om te weten te komen hoe hetoverstappen in zijn werk gaat in .

Welke stappen volg je in onze vergelijker enwaar moet je op letten?

In onze zorgvergelijker kun jesimpel allezorgaanbieders voor vergelijken. Je kunt al in drie stappen wetenwelke zorgprovider voor jouw gezin het besteis:

Vul je gegevens in

Filter op je wensen en behoeften (Let er goed op datdit je wensen en behoeften zijn voor het zorgjaar )

Kies de zorgverzekering

die het betere bijjouw situatie past, en afsluiten maar!

In ons land is iedere burger verplichteen basisverzekering af te sluiten. In eenaantal gevallen ook gewenstom een aanvullende verzekering af te sluiten waardoor jeandere zorgkosten terugkrijgt krijgt. Het komende zorgtwaalf maanden zul je wellicht andereuitgaven hebben dan het vorige zorgjaar.Misschien weet je van tevoren al dat je verstandskiezen erin uit moeten en heb je een een andereaanvullende tandartsverzekering nodig. Dat isuiteraardirritant, maar als je met onze vergelijker goedkiest, houd je watgeld over om extra veel ijsjes in teslaan!

Scroll naar boven