goedkope zorgverzekering vergelijken

Cz Jongeren Verzekering

Weet u zeker dat uw zorgverzekeringwel helemaal bij uw geval past? De kans is namelijk groot dat u nu voor zaken verzekerdbent, waar u helemaal geen behoefte aan heeft. Terwijl u erwél premie voor betaalt.

Een zorgverzekeringbestaat doorgaans uit deverplichte basisverzekering en aanvullende dekkingen. Die kunnen zeeruiteenlopend zijn. Het is dan ook lastig om een goede vergelijking vanzorgverzekeringen te maken.

Kies de dekking die bij je past

De goedkoopste zorgverzekering is fijn, maarniet alleen de kosten is belangrijk. Let erop dat je zorgverzekering goed aansluit bij jewensen en dekking biedt voor de zorg die jij nodig hebt (tip:vergelijk je zorgverzekering goed!).Maar let tevens op ook dat je jouw niet verzekert voor zorgdie je niet nodig hebt. Bedenk daarom eerst welke bescherming jewilt. Hoe meer je verzekert, hoe hoger de premie.

  • Basisverzekering. Dit is voor eenieder wettelijk verplicht. Hiermee zijn alle kosten voormeteen noodzakelijke medische hulp (huisarts enziekenhuis) gedekt. Let op: ieder jaarverandert de dekking van de basisverzekering.
  • Basisverzekering + aanvullende verzekering. Hebje onder andere fysiotherapie, orthodontie of eentandartsverzekering nodig? Dan kun je daarvoor een aanvullende zorgverzekering vinden. Let wel goed op dat de extra maandprijs die jebetaalt opweegt tegen onkosten die je zondertwijfel gaat maken.

Ben je op zoek naar eenbepaalde uitbetaling?Bekijk dan ons overzicht vergoedingen .

Tussentijds overstappen

Het wisselen van zorgverzekeringkan normaal gesproken één keer per jaar: per 1 januari. Ineen aantal situaties mag je weltussentijds wisselen van zorgverzekering.Bijvoorbeeld als je:

  • 18 jaarwordt
  • (terug) komt uit het buitenland
  • uit een militair dienstverband komt
  • je zorgcollectief wordt beëindigd
  • je gaat scheiden
  • voorwaarden van de polistussentijds nadelig wijzigen
  • nog geen zorgverzekeringhebt

Is dit van toepassing op jou? Dan kun je op dit momentalsnog van zorgverzekeringoverstappen of een nieuwe zorgverzekeringafsluiten. Je bent namelijk wettelijkgeboden om ten minste een basisverzekering te hebben. Vergelijkte allen tijde even: dan weet je zeker dat je de beste engoedkoopste zorgverzekering vindt. Ga snel je zorgverzekeringenvergelijken en ontdek of overstappen nuttigis voor jou.

Hoe over het algemeen betaal je het eigen risico?

Het totale eigen risico betaal je maar 1 maal per12 maanden. Dit kan in één grotebetaling zijn, maar ook in enkele kleine.Het hangt volledig af van wat voor onkosten jemaakt. In beide gevallen start op 1 januari van het jaar erop de teller weer opnieuw. 

Rekening van zorgverzekeringsmaatschappij soms laat

Je betaalt nooit onmiddellijk in het ziekenhuis, maar je krijgt de rekening van jezorgverzekeraar. In niet alle situaties kandit best lang duren. Je zorgverzekeringsmaatschappij isnamelijk afhankelijk van de snelheid van de zorgverlener waar je geweest bent.Als ze er bijvoorbeeld in het ziekenhuis lang over doenom de rekening naar de verzekeringsmaatschappij te sturen, duurthet ook lang voorafgaand deverzekeraar de rekening naar jou stuurt. Dit kansoms wel een twaalf maanden duren.

Wat als ik het eigen risico niet kan betalen?

Je bent geboden het eigenrisico te betalen als je kosten maakt die daaronder vallen. Hier kunje niet onderuit. Als je moeite hebt om dit bedrag te betalen, kun je bij je zorgverzekeraareen betalingsregeling vragen. Bij enkelezorgverzekeraars kun je ook vantevoren een betalingsregeling afspreken. Als je onder meermedicijnen gebruikt en je weet al zeker dat je je eigen risico op gaatmaken, kan dit interessant zijn. Het eigen risico afkopenof meeverzekeren kan helaas niet.

Het vrijwillig eigen risico

Naast het verplicht eigenrisico is er tevens een facultatief eigen risico. Als jehiervoor kiest, komt dat bedrag bovenop je verplichteigen risico. Je kunt je eigen risico hiermee facultatief verhogentot ten hoogste 875 euro. In ruil hiervoor krijg je korting op jepremie. 

Let op! Als je voor een facultatief eigenrisico kiest, betaal je wel meer als je gebruikmaakt van zorg uit de basisverzekering.Denk hier dus goed over na.

Waarvoor geldt het vrijwillig eigen risico?

Het facultatief eigen risico geldt voordezelfde zorgkosten als het voorgeschreven eigenrisico. Dus alleen voor onkosten die onder de basisverzekering vallen.Ook bij het vrijwillig eigen risico heb je niets met deaanvullende verzekering te maken.

Zorgverzekering vergelijken

De zorgverzekering vergelijken. Elk jaar opnieuwbepaalt de het rijk welkezorg onder het basispakket valt en welke zorgniet meer vergoed wordt door de basisverzekering, zoook voor . Tijdens Prinsjesdag is bekend geworden watde nieuwe dingen inhouden voor hetnieuwe kalenderjaar.Lees hier wat je wetel wilt over je zorgverzekeringin .

Scroll naar boven