zorgverzekering vergelijkingssites

Cz Verzekering

Weet u zeker dat uw zorgverzekeringwel compleet bij uw situatie past? Er is namelijkeen kans dat u nu voor zaken gedektbent, waar u compleet geen behoefte aan heeft. Terwijl u erwél kosten voor betaalt.

Een zorgverzekeringbestaat in het algemeen uit deverplichte basisverzekering en aanvullende dekkingen. Die kunnen zeeruiteenlopend zijn. Het is dan ook lastig om een goede vergelijking vanzorgverzekeringen te maken.

Bedenk welke zorgpolis bij je wensen past

Voor de basisverzekering kun je kiezen uit vierverschillende zorgpolissen: de budgetpolis, denaturapolis, de restitutiepolis en de combinatiepolis:

  • Budgetpolis:met een budgetpolis kun je maar bij een zeer beperkt aantal zorgverzekeringsmaatschappijenterecht, maar deze polis is wel goedkoop. Deverzekeringsmaatschappij wil dat je naarzorgaanbieders gaat waar zeeen contract mee hebben. Dat kan betekenen dat er bij jou in debuurt geen ziekenhuis is waar je terechtkunt. Lees alles over een budgetpolis.
  • Naturapolis:met een naturapolis kun je naar bijna alle ziekenhuizen en klinieken, maar nietnaar alle specialisten en fysiotherapeuten. Tevens hier geldt dat erwordt gekeken of de zorgprovider een contract heeftmet je zorgverzekeraar. Je hebt een veel ruimere zorgkeuze dan met eenbudgetpolis. Daar tegenover staat wel een wat hogere premie. Lees alles overeen naturapolis.
  • Combinatiepolis:Met een combinatiepolis heb je (net als bij een restitutiepolis) een vrijezorgkeuze en mag je naar alle zorgverleners toe. Dezorgverzekeringsmaatschappij heeft wel prijsafspraken gemaaktmet deze zorgverleners. Zijn je zorgkosten hoger dan het tarief wat dezorgverzekeringsmaatschappij heeft afgesproken met dezorgverlener? Dan moet deze zelf bijbetalen.
  • Restitutiepolis:met een restitutiepolis heb je vrije zorgkeuze en kun je zelf bepalen door welkziekenhuis of welke specialist je je laat behandelen. Door dezeoptie vrijheid is eenrestitutiepolis gdevoordeligste zorgverzekering. Je betaalteen hogere kosten dan bij een budgetpolis of naturapolis.Lees alles over een restitutiepolis.

Ga je je zorgverzekeringvergelijken, dan zie je subiet terug met wat voor type zorgpolis je te maken hebt. Welzo makkelijk!

Goedkoopste zorgverzekering? Hier moet je op letten

Het belangrijkste aan je zorgverzekering is niet de premie,maar dat je zorgverzekering bij jewensen past. Tenslotte moet je wel goed naar depremie van je zorgverzekeringkijken. Om devoordeligste zorgverzekering te vinden diewel voldoende dekking biedt voor je wensen, kun je daaromhet slimste je zorgverzekering vergelijken.

In gaat de maandprijs vanje zorgverzekering waarschijnlijkflink omhoog. Op zoek naar degoedkoopste zorgverzekering? 3suggesties om de voordeligste zorgverzekeringte vinden:

  • Kijk ieder kalenderjaar goed naar je zorgwensen en zorg dat je zorgverzekering daarbij past. Goedvergelijken kun je zomaar enkele tientjes maandelijks schelen!
  • Kijk goed naar deuitbetaling die je krijgt. Zorg er voor dat jeuiteindelijk niet meerpremie betaalt dan jebetaald krijgt uit de zorgverzekering.
  • Kijk naar je eigen risico. Is eenvrijwillig eigen risico iets voor jou?​

Tip: een collectieve verzekering is niet per definitie de meest goedkope zorgverzekering.Je krijgt namelijk met een grote groep (collega’s) precies hetzelfdepakket. Hierdoor kan het goedkoop zijn, maar de kans is zeerklein dat het pakket ook bij je wensen past.Hierdoor verzeker je al in enkele stappenteveel of te weinig. En zo wordt goedkoop welbeschouwdduurkoop. Vergelijk je collectieve verzekering immermet niet-collectieve verzekeringen. Zo weet je zeker dat je degoedkopere envoordeligste zorgverzekering hebt.

Hoe vaak betaal je het eigen risico?

Het totale eigen risico betaal je maar één maal perjaar. Dit kan in een grotebetaling zijn, maar tevens in meerdere kleine.Het hangt compleet af van wat voor kosten jemaakt. In beide gevallen start op 1 januari van het kalenderjaar erop de teller weer opnieuw. 

Rekening van zorgverzekeraar soms later

Je betaalt nooit terstond in het ziekenhuis, maar je krijgt de rekening van jezorgverzekeraar. In niet alle gevallen kandit best lang duren. Je zorgverzekeraar isnamelijk afhankelijk van de snelheid van de zorgverlener waar je geweest bent.Als ze er onder andere in het ziekenhuis lang over doenom de rekening naar de verzekeringsmaatschappij te sturen, duurthet ook lang voordat deverzekeringsmaatschappij de rekening naar jou stuurt. Dit kansoms wel een kalenderjaar duren.

Wat als ik het eigen risico niet kan betalen?

Je bent voorgeschreven het eigenrisico te betalen als je onkosten maakt die daaronder vallen. Hier kunje niet onderuit. Als je moeite hebt om dit bedrag te betalen, kun je bij je zorgverzekeringsmaatschappijeen betalingsregeling vragen. Bij niet allezorgverzekeraars kun je ook vantevoren een betalingsregeling afspreken. Als je onder anderemedicijnen gebruikt en je weet al zeker dat je jouw eigen risico op gaatmaken, kan dit verstandig zijn. Het eigen risico afkopenof meeverzekeren kan helaas niet.

Het vrijwillig eigen risico

Naast het voorgeschreven eigenrisico is er tevens een vrijwillig eigen risico. Als jehiervoor kiest, komt dat bedrag bovenop je gebodeneigen risico. Je kunt je eigen risico hiermee vrijwillig verhogentot ten hoogste 875 euro. In ruil hiervoor krijg je korting op jepremie. 

Let op! Als je voor een facultatief eigenrisico kiest, betaal je wel meer als je gebruikmaakt van zorg uit de basisverzekering.Denk hier dus goed over na.

Waarvoor geldt het facultatief eigen risico?

Het vrijwillig eigen risico geldt voordezelfde zorgkosten als het verplicht eigenrisico. Dus alleen voor kosten die onder de basisverzekering vallen.Ook bij het vrijwillig eigen risico heb je niets met deaanvullende verzekering te maken.

Zorgverzekering vergelijken

Via deze website vergelijk je de zorgverzekering voor en regel jeonverwijld de meest geschikte zorgverzekering voor ,speciaal voor jou samengesteld. En daarom ben jehier toch? Want zeg nou zelf; het is tenslottefijn om regelmatig wat euro’s over te houdenvoor mooiere uitgaven? Het leven is al duur genoeg!Dat bioscoopje is op deze manier gauw verdiend. Leesgauw verder om te weten hoe hetoverstappen in zijn werk gaat in .

Welke stappen zet je in onze vergelijker enwaar moet je op letten?

In onze zorgvergelijker kun jegemakkelijk allezorgverzekeraars voor vergelijken. Je kunt al in drie stappen wetenwelke zorgprovider voor je gezin het besteis:

Vul je gegevens in

Filter op je wensen en behoeften (Let er goed op datdit je wensen en behoeften zijn voor het zorgjaar )

Kies de zorgverzekering

die het voordeligste bijjouw gezin past, en afsluiten maar!

In Nederland is iedereen vereisteen basisverzekering af te sluiten. over hetalgemeen is het tevens verstandigom een aanvullende verzekering te hebben waardoor jeextra uitgaven aan zorg terugkrijgt krijgt. Het aanstaande zorgjaar zul je misschien andereuitgaven hebben dan het afgelopen zorgjaar.Wellicht weet je van tevoren al dat je verstandskiezen erin uit moeten en heb je een uitgebreideaanvullende tandartsverzekering nodig. Dat isuiteraardpijnlijk, maar als je met onze vergelijker een goede vergelijking maakt, houd je een beetjegeld over om extra veel snoep in tekopen!

Scroll naar boven