zorgverzekering beste

Just Verzekering

Een ieder in Nederland moet geboden een zorgverzekering afsluiten. Eén maal per twaalf maanden (tot 1 januari) kun je wisselen van zorgverzekering. Hier helpt je in een aantal minuten de betere en voordeligste zorgverzekering te vinden die voldoet aan al je wensen. En het annuleren van je oude zorgverzekering? Geen zorgen, dat gaat automatisch. Bij deze website kun je meer dan 100 verscheidene zorgverzekeringen vergelijken. En ook erg handig: wij geven handig aan wat de verschillen zijn tussen een budgetpolis, een naturapolis en een restitutiepolis.

Zorgverzekering vergelijken en tijd geld overhouden

Bij hier vind jesnel en eenvoudig de goedkooste zorgverzekering bij jouw wensen. Hoe dat werkt? Heelduidelijk: we stellen je meerdere vragen over je geval en wat jijvan betekenisvindt. Bijvoorbeeld of je kosten verwacht voorde tandarts of fysiotherapeut. En of je het van betekenis vindt dat je bijzekere zorgverleners terecht kunt zonder bij te betalen. Zo kunnenwij voor jou de zorgverzekeringvergelijken en selecteren die exact bij je wensen past. In onsoverzicht zie je dan welke verzekeringen dat zijn. Je kuntze easy met elkaar vergelijken, naast elkaar zetten of dieper in devoorwaarden van de polis van de dekking duiken. Vaak kunnen we jetevens nog een betere prijs geven dan de andere prijsvergelijkers van zorgverzekeringen. Devoordeligste en goedkooste zorgverzekering gevonden? Dan kun je dieonverwijld via ons afsluiten. Binnen 10 minuten is alles online geregeld voor je nieuweziektekostenverzekering.

Wat is een restitutiepolis?

Met een restitutiepolis heb je een volledig vrijezorgkeuze. Je hoeft hierbij geen rekening te houden metcontracten. Gaat het om zorg vanuit de basisverzekering? Dan betaal je wel immer eerst je eigen risico.

Let op: ga je naar een dure privékliniek waarmee jeoverdreven hoge zorgkosten hebt? Dan kan deverzekeringsmaatschappij besluiten dat je niet de hele rekening vergoedkrijgt. 

Hoe werkt een restitutiepolis?

Bij een restitutiepolis moet je de rekening zelfdoorsturen naar de verzekeringsmaatschappij. Of je schiet derekening voor en declareert achteraf. De zorgverzekeringsmaatschappijvergoedt de kosten, áls de onkosten binnen je zorgverzekering vallen.

Bij een restitutiepolis heb je volledig vrije zorgkeuze. Jehoeft dus niet te kijken naar de contracten die je zorgverzekeringsmaatschappijmet de zorgverlener heeft afgesloten. Let wel op: gaat het om overdreven durezorgkosten? onder andere omdat je naar een dureprivékliniek bent geweest? Dan moet je soms een gedeelte van de rekening zelfbetalen.

Wat is een naturapolis?

Heb je een naturapolis? Dan moet je goed kijken naar decontracten die je zorgverzekeringsmaatschappij met zorgverlenersheeft afgesloten. Als je bijvoorbeeld naar eenzorgverlener gaat die niet-gecontracteerd is, betaalt deverzekeringsmaatschappij de rekening niet helemaal.Over het algemeen moet je dan 20% van dekosten zelf betalen. verzekeringsmaatschappijen meteen naturapolis hebben gelukkig vaak eengroot aanbod aan gecontracteerde zorgverleners.

Hoe werkt een naturapolis?

Moet je naar het ziekenhuis of een andere zorgverlener?Dan vergoedt je zorgverzekeraar deonkosten alleen als je naar een gecontracteerde zorgverlener gaat.Kies je voor een zorgprovider waar de zorgverzekeraargeen contract mee heeft? Dan moet je in de regel een deel van de onkostenzelf betalen. Dit is vaak 20% van dehele rekening.

Zorgverzekering vergelijken

Via onze website vergelijk je de zorgverzekering voor en regel jelinearecta de meest geschikte zorgverzekering voor ,passen bij je situatie. En wie wil dat nouniet? Want zeg nou zelf; het is tochheel stoer om elkemaand wat geld over te houdenvoor leuke dingen? Het leven is al duur genoeg!Die McKroket is op deze wijze snel verdiend. Leesnu verder om te weten hoe hetoverstappen in zijn werk gaat in .

Welke stappen doorloop je in onze vergelijker enwaar moet je op letten?

In onze zorgvergelijker kun jesnel allezorgverzekeraars voor met elkaar vergelijken. Je kunt al in 3 stappen wetenwelke zorgprovider voor je situatie het voordeligstis:

Vul je gegevens in

Filter op jouw wensen en behoeften (Let er goed op datdit je wensen en behoeften zijn voor het zorg12maanden )

Kies de zorgverzekering

die het beste bijjouw situatie past, en afsluiten maar!

In ons land is iedereen verplichteen basisverzekering af te sluiten. Soms ook gewenstom een aanvullende verzekering af te sluiten waardoor jeextra zorgkosten vergoed krijgt. Het aanstaande zorgjaar zul je misschien anderewensen hebben dan het afgelopen zorgjaar.Wellicht weet je van tevoren al dat je verstandskiezen erin uit moeten en heb je een extraaanvullende tandartsverzekering nodig. Dat isuiteraardnaar, maar als je met onze vergelijker overstapt, houd je mooigeld over om extra veel lekkere dingen in teslaan!

Scroll naar boven