zorgverzekering voor de zorg

Unive Zorg

Weet u zeker dat uw zorgverzekeringwel helemaal bij uw situatie past? Er is namelijkeen kans dat u nu voor zaken verzekerdbent, waar u helemaal geen behoefte aan heeft. Terwijl u erwél kosten voor betaalt.

Een zorgverzekeringbestaat doorgaans uit deverplichte basisverzekering en aanvullende dekkingen. Die kunnen zeeruiteenlopend zijn. Het is dan tevens lastig om een goede vergelijking vanzorgverzekeringen te maken.

Kies de dekking die bij je past

De beste zorgverzekering is fijn, maarniet alleen de kostprijs is belangrijk. Let erop dat je zorgverzekering goed aansluit bij jewensen en dekking biedt voor de zorg die jij nodig hebt (tip:vergelijk je zorgverzekering goed!).Maar let tevens op tevens dat je jouw niet verzekert voor zorgdie je niet nodig hebt. Bedenk daarom eerst welke bescherming jewilt. Hoe meer je verzekert, hoe hoger de premie.

  • Basisverzekering. Dit is voor eenieder wettelijk verplicht. Hiermee zijn alle onkosten voorlinearecta noodzakelijke medische hulp (huisarts enziekenhuis) gedekt. Let op: ieder twaalf maandenverandert de dekking van de basisverzekering.
  • Basisverzekering + aanvullende verzekering. Hebje onder andere fysiotherapie, orthodontie of eentandartsverzekering nodig? Dan kun je daarvoor een aanvullende zorgverzekering afsluiten. Let wel goed op dat de extra kosten die jebetaalt opweegt tegen onkosten die je zondertwijfel gaat maken.

Ben je op zoek naar eenbepaalde uitbetaling?Bekijk dan ons overzicht schadeloosstellingen .

Goedkoopste zorgverzekering? Hier moet je op letten

Het belangrijkste aan je zorgverzekering is niet de prijs,maar dat je zorgverzekering bij jewensen past. Uiteindelijk moet je wel goed naar dekosten van je zorgverzekeringkijken. Om debestekeus zorgverzekering te vinden diewel voldoende bescherming biedt voor je wensen, kun je daaromhet goedkopere je zorgverzekering vergelijken.

In gaat de maandprijs vanje zorgverzekering waarschijnlijkflink omhoog. Op zoek naar deslimstekeus zorgverzekering? 3suggesties om de meestvoordelige zorgverzekeringte vinden:

  • Kijk iedere 12maanden goed naar je zorgwensen en zorg dat je zorgverzekering daarbij past. Goedvergelijken kun je zomaar een tientje maandelijks schelen!
  • Kijk goed naar devergoeding die je krijgt. Zorg er voor dat jeuiteindelijk niet meerkosten betaalt dan jeuitbetaald krijgt uit de zorgverzekering.
  • Kijk naar je eigen risico. Is eenvrijwillig eigen risico iets voor jou?​

Tip: een collectieve verzekering is niet per definitie de meestvoordelige zorgverzekering.Je krijgt namelijk met een grote groep (collega’s) precies hetzelfdepakket. Daardoor kan het goedkoop zijn, maar de kans is zeernihil dat het pakket tevens bij je wensen past.Hierdoor verzeker je al efficiëntteveel of te weinig. En zo wordt goedkoop welbeschouwdduurkoop. Vergelijk je collectieve verzekering immermet niet-collectieve verzekeringen. Zo weet je zeker dat je deslimste enmeest goedkope zorgverzekering hebt.

Hoe over het algemeen betaal je het eigen risico?

Het totale eigen risico betaal je maar 1 keer pertwaalf maanden. Dit kan in 1 grotebetaling zijn, maar ook in meerdere kleine.Het hangt compleet af van wat voor kosten jemaakt. In beide gevallen start op 1 januari van het 12maanden erop de teller weer opnieuw. 

Rekening van zorgverzekeraar soms laat

Je betaalt nooit acuut in het ziekenhuis, maar je krijgt de rekening van jezorgverzekeraar. In een aantal situaties kandit best lang duren. Je zorgverzekeraar isnamelijk afhankelijk van de snelheid van de zorgverlener waar je geweest bent.Als ze er onder andere in het ziekenhuis lang over doenom de rekening naar de verzekeringsmaatschappij te sturen, duurthet tevens lang alvorens deverzekeraar de rekening naar jou stuurt. Dit kansoms wel een 12 maanden duren.

Wat als ik het eigen risico niet kan betalen?

Je bent voorgeschreven het eigenrisico te betalen als je onkosten maakt die daaronder vallen. Hier kunje niet onderuit. Als je moeite hebt om dit bedrag te betalen, kun je bij je zorgverzekeringsmaatschappijeen betalingsregeling vragen. Bij een aantalzorgverzekeraars kun je tevens vantevoren een betalingsregeling afspreken. Als je onder anderemedicijnen gebruikt en je weet al zeker dat je jouw eigen risico op gaatmaken, kan dit handig zijn. Het eigen risico afkopenof meeverzekeren kan helaas niet.

Het vrijwillig eigen risico

Naast het geboden eigenrisico is er tevens een vrijwillig eigen risico. Als jehiervoor kiest, komt dat bedrag bovenop je gebodeneigen risico. Je kunt je eigen risico hiermee facultatief verhogentot maximaal 875 euro. In ruil hiervoor krijg je korting op jepremie. 

Let op! Als je voor een facultatief eigenrisico kiest, betaal je wel meer als je gebruikmaakt van zorg uit de basisverzekering.Denk hier dus goed over na.

Waarvoor geldt het vrijwillig eigen risico?

Het facultatief eigen risico geldt voordezelfde zorgkosten als het vereist eigenrisico. Dus alleen voor onkosten die onder de basisverzekering vallen.Tevens bij het vrijwillig eigen risico heb je niets met deaanvullende verzekering te maken.

Zorgverzekering vergelijken

Via hier vergelijk je de zorgverzekering voor en regel jeterstond de goedkoopste zorgverzekering voor ,welke “Juist voorjou” is. En wie wil dat nouniet? Want zeg nou zelf; het is tochookheerlijk om maandelijks wat euro’s over te houdenvoor leuke dingen? Het leven is al duur genoeg!De KFC is op deze manier gauw verdiend. Leessnel verder om te weten hoe hetoverstappen in zijn werk gaat in .

Welke stappen zet je in onze vergelijker enwaar moet je op letten?

In onze vergelijker voor zorgverzekeringen kun jesimpel allezorgverzekeraars voor met elkaar vergelijken. Je kunt al in 3 stappen wetenwelke zorgaanbieder voor jouw gezin debeste keusis:

Vul je gegevens in

Filter op jouw wensen en behoeften (Let er goed op datdit je wensen en behoeften zijn voor het zorgtwaalf maanden )

Kies de zorgverzekering

die het betere bijjou past, en aanmelden maar!

In Nederland is iedereen voorgeschreveneen basisverzekering te hebben. Voor velen is het vaak tevens gewenstom een aanvullende verzekering te hebben waardoor jemeer kosten van zorg vergoed krijgt. Het komende zorgjaar zul je wellicht andereuitgaven hebben dan het afgelopen zorgjaar.Wellicht weet je van tevoren al dat je verstandskiezen erin uit moeten en heb je een uitgebreideaanvullende tandartsverzekering nodig. Dat iszekervervelend, maar als je met onze vergelijker een goede vergelijking maakt, houd je mooigeld over om extra veel lekkere dingen in tekopen!

Scroll naar boven