zorgverzekering nederland vergelijken

Zorgverzekering Fbto

Iedereen in Nederland moet vereist een zorgverzekering afsluiten. Eén keer per kalenderjaar (tot 1 januari) kun je wisselen van zorgverzekering. Onze website helpt je in een aantal minuten de goedkopere en voordeligste zorgverzekering te vinden die voldoet aan al je wensen. En het afzeggen van je oude zorgverzekering? Geen zorgen, dat gaat automatisch. Bij deze website kun je meer dan honderd verschillende zorgverzekeringen vergelijken. En ook erg handig: wij geven handig aan wat de verschillen zijn tussen een budgetpolis, een naturapolis en een restitutiepolis.

Zorgverzekering vergelijken en tijd geld overhouden

Bij deze website vind jein enkele stappen en simpel de bestpassende zorgverzekering bij jouw wensen. Hoe dat werkt? Heeleenvoudig: we stellen je eenaantal vragen over je geval en wat jijcruciaalvindt. Onder meer of je kosten verwacht voorde tandarts of fysiotherapeut. En of je het belangrijk vindt dat je bijbepaalde zorgverleners terecht kunt zonder bij te betalen. Zo kunnenwij voor jou de zorgverzekeringvergelijken en selecteren die exact bij je wensen past. In onsoverzicht zie je vervolgens welke verzekeringen dat zijn. Je kuntze eenvoudig met elkaar vergelijken, naast elkaar zetten of dieper in devoorwaarden van de polis van de bescherming duiken. Over het algemeen kunnen we jetevens nog een betere prijs geven dan de andere prijsvergelijkers van zorgverzekeringen. Degoedkoopste en meest geschikte zorgverzekering gevonden? Dan kun je dieterstond via ons afsluiten. Binnen luttele minuten is alles online geregeld voor je nieuweziektekostenverzekering.

Laat ons je begeleiden bij het overstappen en zorgverzekeringen vergelijken

De bescherming van de basisverzekering verandertjaarlijks: dit bepaalt het kabinet. Het kan ook zijn dat debescherming van je aanvullende verzekering verandert, je zorgkostenhoger wordt of dat je wensen voor komend twaalfmaanden veranderen. Ga je op zoek naar een nieuwe zorgverzekering voor volgend jaar? Dan ben je bij hier aan het juiste adres. Wijhelpen je met het vergelijken van zorgverzekeringen en zorgverzekeraars.

Ga je overstappen per 1 januari? Denk dan aan de volgendedingen:

 • Pas op dat je niet overgedekt bent
 • kijk goed naar de gecontracteerde zorgverleners;
 • denk na over de hoogte van je eigen risico.

  Hoe vaak betaal je het eigen risico?

  Het totale eigen risico betaal je maar één maal per12 maanden. Dit kan in één grotebetaling zijn, maar tevens in meerdere kleine.Het hangt compleet af van wat voor kosten jemaakt. In beide gevallen start op 1 januari van het jaar erop de teller weer opnieuw. 

  Rekening van zorgverzekeraar soms laat

  Je betaalt nooit stantepede in het ziekenhuis, maar je krijgt de rekening van jezorgverzekeraar. In enkele gevallen kandit best lang duren. Je zorgverzekeraar isnamelijk afhankelijk van de snelheid van de zorgverlener waar je geweest bent.Als ze er bijvoorbeeld in het ziekenhuis lang over doenom de rekening naar de verzekeringsmaatschappij te sturen, duurthet tevens lang voorafgaand deverzekeringsmaatschappij de rekening naar jou stuurt. Dit kansoms wel een kalenderjaar duren.

  Wat als ik het eigen risico niet kan betalen?

  Je bent vereist het eigenrisico te betalen als je kosten maakt die daaronder vallen. Hier kunje niet onderuit. Als je moeite hebt om dit bedrag te betalen, kun je bij je zorgverzekeringsmaatschappijeen betalingsregeling vragen. Bij enkelezorgverzekeraars kun je ook vantevoren een betalingsregeling afspreken. Als je bijvoorbeeldmedicijnen gebruikt en je weet al zeker dat je jouw eigen risico op gaatmaken, kan dit interessant zijn. Het eigen risico afkopenof meeverzekeren kan helaas niet.

  Het vrijwillig eigen risico

  Naast het vereist eigenrisico is er ook een vrijwillig eigen risico. Als jehiervoor kiest, komt dat bedrag bovenop je voorgeschreveneigen risico. Je kunt je eigen risico hiermee facultatief verhogentot maximaal 875 euro. In ruil hiervoor krijg je korting op jepremie. 

  Let op! Als je voor een vrijwillig eigenrisico kiest, betaal je wel meer als je gebruikmaakt van zorg uit de basisverzekering.Denk hier dus goed over na.

  Waarvoor geldt het facultatief eigen risico?

  Het facultatief eigen risico geldt voordezelfde zorgkosten als het voorgeschreven eigenrisico. Dus alleen voor onkosten die onder de basisverzekering vallen.Ook bij het facultatief eigen risico heb je niets met deaanvullende verzekering te maken.

  Zorgverzekering vergelijken

  De zorgverzekering vergelijken. Elk jaar opnieuwbepaalt de ministers welkebasiszorg onder het basispakket valt en welke zorgniet meer vergoed wordt door de basisverzekering, zotevens voor . Op Prinsjesdag is bekend geworden watde nieuwe dingen inhouden voor hetnieuwe kalenderjaar.Lees hier wat je wetel wilt over je zorgverzekeringin .

Scroll naar boven