prijsvergelijk zorgverzekering

Zorgverzekering Student 18 Jaar

Een ieder in dit land moet verplicht een zorgverzekering afsluiten. Eén maal per 12 maanden (tot 1 januari) kun je wisselen van zorgverzekering. Onze website helpt je in een aantal minuten de goedkopere en goedkoopste zorgverzekering te vinden die voldoet aan al je wensen. En het opzeggen van je oude zorgverzekering? Geen zorgen, dat gaat automatisch. Bij hier kun je meer dan honderd verscheidene zorgverzekeringen vergelijken. En niet onbelangrijk: wij geven duidelijk aan wat de verschillen zijn tussen een budgetpolis, een naturapolis en een restitutiepolis.

Zorgverzekering vergelijken en tijd geld overhouden

Bij deze website vind jein enkele stappen en eenvoudig en simpel de voordeligste zorgverzekering bij jouw wensen. Hoe dat werkt? Heeleenvoudig: we stellen je meerdere vragen over je situatie en wat jijbelangrijkvindt. Bijvoorbeeld of je kosten verwacht voorde tandarts of fysiotherapeut. En of je het doorslaggevend vindt dat je bijbepaalde zorgverleners terecht kunt zonder bij te betalen. Zo kunnenwij voor jou de zorgverzekeringvergelijken en selecteren die precies bij je wensen past. In onsoverzicht zie je dan welke verzekeringen dat zijn. Je kuntze eenvoudig met elkaar vergelijken, naast elkaar zetten of dieper in devoorwaarden van de polis van de bescherming duiken. Meestal kunnen we jetevens nog een betere prijs geven dan de andere prijsvergelijkers van zorgverzekeringen. Degoedkoopste en bestpassende zorgverzekering gevonden? Dan kun je dieacuut via ons vinden. Binnen 5 minuten is alles online geregeld voor je nieuweziektekostenverzekering.

Tussentijds overstappen

Het wisselen van zorgverzekeringkan normaal gesproken 1 keer per jaar: per 1 januari. Inniet alle situaties mag je weltussentijds wisselen van zorgverzekering.Onder meer als je:

  • 18 twaalf maandenwordt
  • (terug) komt uit het buitenland
  • uit een militair dienstverband komt
  • je zorgcollectief wordt beëindigd
  • je gaat scheiden
  • voorwaarden van de polistussentijds nadelig wijzigen
  • nog geen zorgverzekeringhebt

Is dit van toepassing op jou? Dan kun je op dit momentalsnog van zorgverzekeringoverstappen of een nieuwe zorgverzekeringaan gaan. Je bent namelijk wettelijkvoorgeschreven om minimaal een basisverzekering te hebben. Vergelijkte allen tijde even: dan weet je zeker dat je de voordeligste enmeest goedkope zorgverzekering vindt. Ga snel je zorgverzekeringenvergelijken en ontdek of overstappen nuttigis voor jou.

Hoe meestal betaal je het eigen risico?

Het totale eigen risico betaal je maar 1 maal perjaar. Dit kan in 1 grotebetaling zijn, maar ook in meerdere kleine.Het hangt volledig af van wat voor onkosten jemaakt. In beide gevallen start op 1 januari van het jaar erop de teller weer opnieuw. 

Rekening van zorgverzekeraar soms laat

Je betaalt nooit terstond in het ziekenhuis, maar je krijgt de rekening van jezorgverzekeraar. In een aantal gevallen kandit best lang duren. Je zorgverzekeringsmaatschappij isnamelijk afhankelijk van de snelheid van de zorgverlener waar je geweest bent.Als ze er bijvoorbeeld in het ziekenhuis lang over doenom de rekening naar de verzekeringsmaatschappij te sturen, duurthet ook lang voorafgaand deverzekeringsmaatschappij de rekening naar jou stuurt. Dit kansoms wel een twaalf maanden duren.

Wat als ik het eigen risico niet kan betalen?

Je bent vereist het eigenrisico te betalen als je kosten maakt die daaronder vallen. Hier kunje niet onderuit. Als je moeite hebt om dit bedrag te betalen, kun je bij je zorgverzekeringsmaatschappijeen betalingsregeling vragen. Bij sommigezorgverzekeraars kun je ook vantevoren een betalingsregeling afspreken. Als je onder meermedicijnen gebruikt en je weet al zeker dat je jouw eigen risico op gaatmaken, kan dit interessant zijn. Het eigen risico afkopenof meeverzekeren kan helaas niet.

Het vrijwillig eigen risico

Naast het vereist eigenrisico is er ook een facultatief eigen risico. Als jehiervoor kiest, komt dat bedrag bovenop je voorgeschreveneigen risico. Je kunt je eigen risico hiermee facultatief verhogentot ten hoogste 875 euro. In ruil hiervoor krijg je korting op jepremie. 

Let op! Als je voor een vrijwillig eigenrisico kiest, betaal je wel meer als je gebruikmaakt van zorg uit de basisverzekering.Denk hier dus goed over na.

Waarvoor geldt het facultatief eigen risico?

Het vrijwillig eigen risico geldt voordezelfde zorgkosten als het verplicht eigenrisico. Dus alleen voor kosten die onder de basisverzekering vallen.Tevens bij het facultatief eigen risico heb je niets met deaanvullende verzekering te maken.

Zorgverzekering vergelijken

Via deze website vergelijk je de zorgverzekering voor en regel jeterstond de meest geschikte zorgverzekering voor ,speciaal voor jou samengesteld. En wie wil dat nouniet? Want zeg nou zelf; het is tochheerlijk om elkemaand wat salaris over te houdenvoor mooiere uitgaven? Het leven is al duur genoeg!De KFC is op deze manier snel verdiend. Leesnu verder om te weten te komen hoe hetoverstappen in zijn werk gaat in .

Welke stappen volg je in onze vergelijker enwaar moet je op letten?

In onze vergelijker voor zorgverzekeringen kun jesimpel allezorgaanbieders voor vergelijken. Je kunt al in drie stappen wetenwelke zorgprovider voor je situatie het voordeligstis:

Vul je gegevens in

Filter op je wensen en behoeften (Let er goed op datdit je wensen en behoeften zijn voor het zorg12maanden )

Kies de zorgverzekering

die het goedkopere bijjouw gezin past, en afsluiten maar!

In ons land is iedere burger verplichteen basisverzekering af te sluiten. Voor velen is het vaak tevens verstandigom een aanvullende verzekering te hebben waardoor jeextra uitgaven aan zorg vergoed krijgt. Het nieuwe zorgkalenderjaar zul je wellicht anderewensen hebben dan het afgelopen zorgjaar.Misschien weet je van eerder al dat je verstandskiezen erin uit moeten en heb je een extraaanvullende tandartsverzekering nodig. Dat iszekernaar, maar als je met onze vergelijker een goede vergelijking maakt, houd je een beetjegeld over om extra veel dropjes in teslaan!

Scroll naar boven